För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet bordläggs till plenum den 3 juni 2009.