Landskapsgaranti till säkerhet för lån till Kraftnät Åland Ab

Lagförslag FR 21/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: landskapsgaranti, kraftnät åland, el, elstation, tingsbacka, senneby, sottunga, garanti


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter