Landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård

Lagförslag FR 4/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åhs, avgift, högkostnadsskydd, vård, institutionsvård, betalningsförmåga,
Berörda lagar: ll om grunderna för avgifter till ålands hälso- och sjukvård
ll om ändring av 7 § ll om grunderna för avgifter till landskapet
ll om ändring av 12 § ll om hälso- och sjukvården


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård