Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av 29 kap. strafflagen

Lagförslag FR 14/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bedrägerikonventionen, brott, skatter, straffbestämmelser, strafflagen, subventioner
Sidhänvisning: 81, 114, 119, 123, 131,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Polisväsendet