Landskapsregeringens externpolitik

Landskapsregeringens meddelande M 1/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Meddelandet innehåller en heltäckande redogörelse av landskapsregeringens externpolitiska prioriteringar inför år 2019. I meddelandet redogör landskapsregeringen för sina prioriteringar i förhållande till Nordiska ministerrådet samt verksamheten i ministerrådet under 2018, till dagordningen inom Europeiska unionen år 2019 samt till övriga externa samarbeten. Dessutom innehåller meddelandet en redogörelse för verksamheten beträffande EU-ärenden under år 2018.

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Självstyrelsens grunder