Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2024

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget i enlighet med 9 § 4 mom. landskapslagen (2011:17) om valfinansiering en berättelse avseende redovisningar av valfinansiering.

Åtgärder