För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 2 november 2016.

  9        Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2015

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 2 november 2016.

  10      Hälso- och sjukvården

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 2 andra november.