Lånetiden i 16 § landskapslagen om bostadsproduktion

Lagförslag FR 13/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bostadsproduktion, lånetid, hyresbostadslån, räntor, amorteringar, hyresbostad, hyresnivå,
Sidhänvisning: 67, 72, 106, 117, 119, 123, 127, 131;
Berörda lagar: landskapslag om ändring av 16 § landskapslagen om bostadsproduktion


Åtgärder