Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen. (RP 6/2007-2008)

Republikens presidents framställning RP 6/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen. (RP 6/2007-2008)
Sökord: fördrag, lissabonfördrag, eu, lissabon

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser