Ltl Britt Lundbergs anhållan om befrielse från utskottsuppdrag

Talmanskonferensens framställning TMK 4/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utskott, befrielse,
Sidhänvisning: 158, 159;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser