Ltl Christian Beijars anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utskott, anhållan, ersättaree, befrielsee


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Lagtinget