Ltl Liz Mattssons anhållan om befrielse från uppdraget som lagtingsledamot

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2023-2024 (slutbehandlat)  


Åtgärder