Ltl Runar Karlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utskott, medlem, befrielse,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Lagtinget