Ltla Ragnar Erlandssons, Britt Lundbergs och Veronica Thörnroos anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2003-2004 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: utskottsval, uppdrag, ersättare,
Sidhänvisning: 28, 29


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser