Miljökonsekvensbedömning

Lagförslag FR 13/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: miljö, mkb, miljökonsekvensbedömning, avfall, avfallsplan, miljöprövningsnämnd, avlopp, avloppsanläggning, ålands miljöprövningsnämnd, avloppsvatten, Berörda lagar: ll om miljökonsekvensbedömning ll om ändring av 8 och 28b §§ ll om renhållning ll om ändring av 6 § ll om ålands miljöprövningsnämnd ll om ändring av ll om miljöskydd och miljötillstånd§


Åtgärder