När blir fastighetsskatten anpassad efter åländska förhållanden?

Skriftlig fråga SF 4/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar på vilka sätt har landskapsregeringen arbetat för att dämpa lagstiftningens negativa effekter och när kan åländska fastighetsägare förvänta sig en skatt som står i relation till det reella fastighetsvärdet?

Åtgärder