Ny barnomsorgslagstiftning

Lagförslag FR 15/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: barn, barnomsorg, barnomsorgslagstiftning, daghem, familjedaghem, socialvård, barnskydd, brottslig bakgrund, brott
Berörda lagar: barnomsorgslag för landskapet åland
ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om socialvård
ll om änding av 5 § ll om tillämpning i landskapet åland av barnskyddslagen
ll om ändring av ll om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som ska arbeta med barn


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning