För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 1 november 2006 kl. 15.15.  

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Raija-Liisa Eklöw, ltl Anders Eriksson och Dennis Jansson).

  27 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Herr landshövdingen:

  Värderade fru talman!

  Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna republikens presidents framställning om godkännande av Världspostkonventionen och lagen om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen.

   

  TALMANNEN: Ärendet kommer att behandlas i föreskriven ordning.

   

   

  Meddelande om tiden för val av representanter i Nordiska rådet för arbetsåret 2006-2007. (V 2/2006-2007).

   

  Meddelas att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet skall inlämnas till lagtingets kansli senast fredagen den 3 november 2006 kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum måndagen den 6 november.

  Antecknas.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 15/2005-2006 om ändring av viss trafiklagstiftning i landskapet Åland. (FR 6/2005-2006 samt HM 8, 22, 60 och 75/2004-2005 och 41/2005-2006).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 8 november. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Lagutskottets betänkande nr 16/2005-2006 angående ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. (FR 7/2005-2006).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 8 november. Godkänt.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsregeringens framställning angående ny blankettlag om livsmedel. (FR 1/2006-2007).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 november.

   

   

  Landskapsregeringens framställning om ny lagstiftning om skydd för det maritima kulturarvet. (FR 2/2006-2007).

   

  Ärendet upptas till behandling vid tid som meddelas senare.

   

   

  Landskapsregeringens framställning angående landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård. (FR 4/2006-2007).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 november. Godkänt.

   

   

  Landskapsregeringens framställning om införande av ett allmänt avdrag vid kommunalbeskattningen. (FR 5/2006-2007).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 6 november. Godkänt.

   

   

  Ltl Mats Perämaas enkla fråga om internetbaserat bokningssystem för skärgårdstrafiken. (EF 19/2005-2006).

   

  Svar på frågan kommer att avges vid plenum den 6 november.

   

   

  Ltl Anders Erikssons enkla fråga om rekryteringen av läkare till den åländska sjukvården. (EF 20/2005-2006).

   

  Svar på frågan, som inlämnades under den tid lagtinget inte varit församlat, skall avges inom tio dagar fr.o.m. denna dag. Kan frågan inte besvaras skall landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsaken till att svar inte ges.

   

  Lagtingets nästa plenum är måndagen den 6 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.15.22).