Ny högskolelagstiftning

Lagförslag FR 17/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: högskoleexamen, skola, examen, studerande, rektor, forskning, utbildning, studiestöd, högskola, yrkeshögskola, Sidhänvisning: 98, 104, 110, 137, 149, 151, 155; Berörda lagar: landskapslag om högskolan på åland landskapslag om ändring av landskapslagen om utbildning efter grundskolan landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om läroavtalsutbildning landskapslag om ändring av landskapslagen om studiestöd landskapslag om ädnring av 7a § landskapslagen om ålands musikinstitut


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott