För kännedom

  • Utdrag ur protokollet

    Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 27 maj 2009. Godkänt.

     

    2      Kulturutskottets betänkande nr 2/2008-2009 angående ny lag om landskapsbidrag till bildningsförbund (FR 4/2008-2009)

    Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 27 maj 2009. Godkänt.