Ny landskapslag om miljöskydd

Lagförslag FR 28/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: miljö, miljöskydd, miljögranskning, miljöprövning, miljötillstånd, förorening, vatten, vattenlag, renhållning, hälsovård, grannelagsförhållande, miljömyndighet, hälsoskyddsmyndighet Berörda lagar: ll om miljöskydd ll om ändring av vattenlagen för landskapet åland ll om ändring av ll om renhållning ll om ändring av ll om hälsovård ll om tillämpning i landskapet åland av lagen angeånde vissa grannelagsförhållanden ll om ändring av ll om ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård