Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  2        Produktionsbaserad ersättning, vindkraft (RF)

  3        Sjukhusapotek

  4        Flyktinghjälp

  5        Främjande av livsmedelsproduktion

  6        Penningautomatmedel för social verksamhet (R)

  7        Krafttag för det svenska språket

  8        Rivning av den gamla Marsundsbron

  9        Förbättrat färjpass mellan Svinö och Degerby

  10      Stopp på åländska bidrag till finsk nationalistisk propaganda

  11      Omvandla Handels till ett ekonomiprogram vid Ålands lyceum

  12      Uppmärksamma Ålandsrörelsen framom den finska statsmakten

  13      Prioritera de dagliga kontakterna till Stockholm och Helsingfors

  14      Totalstopp på inköp av Naturskyddsområden

  15      Stimulansåtgärder för en pressad byggbransch

  16      Ökad utförsäljning av gamla fastigheter

  17      Allmän motivering

  18      Bilbesiktning

  19      Ålands Fiskodling, Guttorp

  20      Utflyttade ålänningar

  21      Skrotbilspremie

  22      Grundskoleväsendet

  23      Strykning av bemyndigande

  24      Skydd av dricksvattentäkter

  25      Ny linfärja till Ängösundslinjen

  26      Kompensation till kommunerna

  27      Konkurrenskraftpaketet genomförs

  28      Kursutbud i ”Ålands juridik”

  29      Säkrat TV-utbud och tillgång till play-funktioner

  30      Utbildningsinsats för barn med autismdiagnos

  31      Arbeta, studera och bo på Åland

  32      Jämställdhetspolitik

  33      Förvaltningschefstjänstens status

  34      Bolagisera högskolan på Åland

  35      Arbeta, studera och bo på Åland

  36      Åtgärder för att underlätta mottagande av kvotflyktingar

  37      Svenska språket

  38      Självstyrelsen i Helsingfors

  39      Totalt antal anställda

  40      Främjande av livsmedelsproduktion

  41      Översyn av avbytarservicen

  42      Sottunga

  43      Förhöjd säkerhet på linjen Åva-Jurmo

  44      Försämra inte vården för demenssjuka

  45      Förnyelsebar produktion av energiutvärdering och program för rättvisa stödsystem

  46      Konkurrensutsätta drift och underhåll av det allmänna vägnätet

  47      Nytt tonnage till linjen Åva-Osnäs

  48      Kortrutt

  Ärendena upptas till behandling i samband med ärende nr 49 på listan.