Budgetmotion 47/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 47/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos

2016-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Nytt tonnage till linjen Åva - Orsnäs

 

Det torde vara allmänt känt att det på linjen Åva - Osnäs finns  kapacitetsproblemen. Näringslivet i skärgården, främst inom fiskindustrin, har ett kontinuerligt behov av tunga transporter. Den tillgängliga lastkapaciteten motsvarar inte det faktiska behovet. Med anledning av detta är det anmärkningsvärt att landskapsregeringen dels väljer att prioritera ett nybygge till Föglölinjen, som de facto redan har tillgång till landskapets största och modernaste fartyg, och dels att "det nya tonnaget föreslås vara av öppen typ" . Det är inte klarlagt vad som menas med "öppen typ" men om man avser ett fartyg med helt öppet lastdäck kommer användningsområdet att begränsas bara av den anledningen.

 

FÖRSLAG   

1)      Rubrik i den allmänna motiveringen: Tonnage

Sida:35

Ändring av motiveringen: De tre sista meningarna ersätts med följande lydelse: ”För att bättre kunna möta dagens behov planeras att nytt frigående fartyg till Åva-Osnäs linjen.”

 

 

2)      Moment: 975000  (s 152) Fartygs- och färjeinvesteringar 

Sida: 152

Ändring av motiveringen: Sista stycket får följande lydelse: " Kapaciteten på Åva-Osnäs linjen behöver utökas med ett nytt frigående tonnage som bättre motsvarar kapacitetsbehovet.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2016

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

Harry Jansson

 

 

 

Runar Karlsson

 

 

 

Mikael Lindholm

 

 

 

 

 

 

Roger Nordlund

 

 

 

Jörgen Pettersson