För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 05.09.2012.

  4        Utsläppshandel fas III

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.09.2012.

  5        En oberoende landskapsrevision

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 10.09.2012.

  6        Geologisk lagring av koldioxid

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.09.2012.

  7        Landskapsregeringens berättelse för år 2011

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.09.2012.

  8        Landskapsrevisorernas berättelse för år 2011

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.09.2012.

  9        Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2011

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 10.09.2012.

  10      Ändring av lagen om åländsk hembygdsrätt

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 05.09.2012.

  11      Upphandling av bränsle

  Svaret på frågan avges senare.