En oberoende landskapsrevision

Lagförslag LF 23/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: revision, landskapsrevision, myndighet, revisionsmyndighet, lagtingsordning, revisionsbyrå, offentlig upphandling, finansförvaltning, valfinansiering, redovisning, pensionsfond, landskapsrevisionen
Berörda lagar: ll om ändring av lagtingsordningen för åland
ll om landskapsrevisionen
ll om upphävande av ll om landskapsregeringens revisionsbyrå
ll om ändring av 1 och 2 §§ ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om offentlig upphandling
ll om ändring av ll om landskapets finansförvaltning
ll om ändring av ll om valfinansiering
ll om ändring av 16 § ll om landskapet ålands pensionsfond


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Lagtinget