Remissdebatt

Offentlig upphandling LF 23/2016-2017

  • Utdrag ur protokollet

    Ärendet avförs från dagens lista och upptas till behandling vid plenum den 24 april.