Omvandling av belopp till euro i vissa lagar om garantier

Lagförslag FR 7/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: landskapsgaranti, vattenvård, euro, lån, kultur, utställningar, europeiska centralbanken Sidhänvisning: 39, 40, 65, 66, 69, 74 Berörda lagar: landskapslag om upphävande av landskapslagen om landskapsgaranti åt industrier för investeringar i vattenvård landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar landskapslag om ändring av landskapslagen angående landskapsgaranti för kulturella utställningar


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Fiske