Pandemins effekter på jämställdhetsområdet

Skriftlig fråga SF 5/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar på vilket sätt kommer landskapsregeringen hantera pandemins effekter på jämställdhetsområdet, speciellt för våldsutsatta kvinnor och barn?

Åtgärder