Personlig skyddsutrustning för konsumenter

Lagförslag LF 32/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tilllämpning på Åland av lagen om personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter. Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om personlig skyddsutrustning för konsumenter och är en blankettlag. Lagförslaget är närmast av lagteknisk karaktär och en följd av rikets lagstiftningsåtgärder.


Åtgärder