Produktion av genetiskt modifierade växter

Lagförslag LF 1/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: växt, växter, genmodifierad, genmodifierade, grödor, biotop, skada, hälsa


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård