Rätten till ekonomiska ersättningar för personer med celiaki

Åtgärdsmotion HM 9/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: celiaki, ekonomisk ersättning, ersättning,
Sidhänvisning: 53, 66, 73, 89;


Åtgärder