Redogörelse angående behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2004

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2004-2005 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avtal, tjänstekollektivavtal, redogörelse, arbetskollektivavtal,
Sidhänvisning: 42, 47;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter