Redogörelse angående behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2005

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avtal, tjänstekollektivavtal, redogörelse, arbetskollektivavtal

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser