Redogörelse om behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2010

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: avtal, tjäsntekollektivavtal, kollektivavtal

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser