Redogörelse om behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2012

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, tjänstekollektivavtal,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser