Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2023

Redogörelse RS 3/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen överlämnar härmed årsredovisning för landskapet Åland per 31.12.2023 inkl. bokslutet för Landskapets fastighetsverk per 31.12.2023 och Landskapsrevisionens revisionsberättelse för finansåret 2023 till lagtinget såsom redogörelse nr 3/2023-2024 i enlighet med § 19 LL (2012:69, ändr. 2017/4) om landskapets finansförvaltning.

Åtgärder