Redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2006

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tjänstekollektivavtal, finansutskottets redogörelse,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser