Redogörelse över behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2014

Finans- och näringsutskottets redogörelse FUR 1/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tjänstekollektivavtal, redogörelse,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Lagtinget