För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet upptas för remiss vid plenum den 4 september 2019.

  3        Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av avsnitt till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

  Ärendet upptas för remiss vid plenum den 4 september 2019.

  4        Godkännande av regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen

  Ärendet upptas för behandling vid plenum den 4 september 2019.

  5        Medieavgift och finansiering av public service

  Ärendet upptas för behandling vid plenum den 4 september 2019.

  6        Kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

  Ärendet upptas för behandling vid plenum den 4 september 2019.

  7        Revidering av ÅMHM:s organisation

  Ärendet upptas för behandling vid plenum den 4 september 2019.

  8        Upphandling av elhybridfärja

  Ett meddelande om när landskapsregeringens ger svar på spörsmålet eller om att ett svar inte kommer att ges lämnas senare. Svaret ska ges inom tio dagar efter mottagandet. Spörsmålet lämnades till landskapsregeringen den 30 augusti 2019.

  9        Förslag till andra tilläggsbudget för år 2019

  Ärendet upptas för remiss vid plenum den 9 september 2019.

  10      Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2018

  Ärendet upptas för behandling vid plenum den 4 september 2019.

  11      Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2018

  Ärendet upptas för behandling vid plenum den 4 september 2019.

  12      Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordning för Ålands lagting

  Ärendet upptas för behandling vid plenum den 4 september 2019.