För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum måndagen den 8 april 2019.

  4        Blankettlag om dataskydd

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum måndagen den 8 april 2019.

  5        Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum måndagen den 8 april 2019.