Reform av kommunstrukturen

Landskapsregeringens meddelande M 4/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: meddelande, kommunreform, kommunstruktur, kommunutredning, kommunindelning

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser