Reformera bostadstillägg för studerande

Åtgärdsmotion MOT 6/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna föreslår att landskapsregeringen utreder möjligheten att förändra bostadstilllägget för studerande så att det bli inkomstbaserat samt gör en jämförelse av stödformerna för åländska studerande och studerande i Finland med syfte att se till att åländska ungdomar har det minst lika bra som i riket.


Åtgärder