Regelverk för deltagande i utskott

Åtgärdsmotion MOT 14/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget uppmanar talmanskonferensen att skyndsamt ändra regelverket, alternativt arbetsordningen, på ett sätt som garanterar en generell och likvärdig möjlighet till deltagande på distans i alla utskott och för samtliga utskottsmedlemmar med tanke på ekonomisk och social hållbarhet samt fördelar ur miljösynpunkt.


Åtgärder