Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 3/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: republikens president, avtal, förenade arabemiraten, skatteärenden, regeringens proposition

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser