Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbel-beskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för...

Republikens presidents framställning RP 5/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbel-beskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: republikens president, avtal, turkmenistan, dubbelbeskattning, skatt, inkomst,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser