Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 5/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rp, framställning, samarbetsavtal, partnerskap, eu, islamiska republiken afganistan, afganistan

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser