Regogörelse över självpolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting

Redogörelse RS 2/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: redogörelse, självstyrelsepolitik, självstyrelsepolitiska frågor, ao, arbetsordning

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser