Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion för båda dessa ärenden 2 och 3 som sambehandlas.


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.