Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  I andra behandling kan lagtinget antingen anta lagförslagen sådana de godkänts i första behandlingen eller förkasta dem.

  Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs lagförslagen för beslut i andra behandling var för sig. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Diskussion.

  Ltl Bert Häggblom

  Fru talman! Jag föreslår att ärendet förkastas.

  Ltl Lars Häggblom, replik

  Fru talman! Jag understöder ltl Bert Häggbloms förslag om förkastande.

  Talmannen

  Talmannen har uppfattat att det har aviserats ett förslag om att lagförslaget ska förkastas.

  Ltl John Holmberg, replik

  Tack fru talman! Jag föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum.

  Ltl Carina Aaltonen, replik

  Jag skulle vilja understöda ledamot Holmbergs förslag till bordläggning och understöder även bordläggningstiden.

  Talmannen

  Ärendet kommer att bordläggas eftersom ltl John Holmberg, understödd av ltl Carina Aaltonen, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till nästa plenum, dvs. den 31 maj. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Eftersom ingen yttrar sig om bordläggningstiden så förklarar jag ärendet bordlagt till 31.05. Då ingen heller finns kvar på talarlistan förklarar jag diskussionen avslutad.