En revidering av plan- och bygglagen

Lagförslag LF 20/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, plan- och bygglagen, plan- och byggprocessen, bygglov, ventilationskontroll, offentliga byggnader, flerfamiljshus
Berörda lagar: ll om ändring av plan- och bygglagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser